Tel: (0274) 232 00 09
Adres: Sair Seyhi Dumlupinar Mh. Kütahya

Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, 2011 yılı başında çalışmalarına başlamıştır. Kütahya Belediyesi’ne bağlı bir kuruluştur. Adını XV. Yüzyılda yaşayan ve Osmanlı Devletinin ilk Hekim Başı’sı (Reisül-Etibba) olan ve edebiyatımızda Şairler Şeyhi unvanını alan Kütahyalı Şeyhi Hekim Yusuf Sinan’dan almıştır. Tıbbi bitkilerle ilgili Kenz’ül Menâfi Fi Ahvalil-emzice Ve’t-tabâyi adlı kitabı bulunmaktadır. Bu kitap Belediyemiz tarafından 2011 yılında yayımlanmıştır. 11000 m2‘lik alana kurulmuştur. 

Merkezimizde 89 parselde 66 familyadan 210 çeşit tıbbi bitki yetiştirilmiş, 110 çeşit tohumluk elde edilmiştir. 2012 yılında da tür sayısı 300’ü aşmıştır. 2013 yılında ise tür sayısı 400’ü bulmuştur. 

Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi’nde bitkiler botanik yönden doğru tayin edilerek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Uygun şartlarda kurutulup paketlenerek piyasaya hazır hale getirilmektedir.

Ayrıca Kütahya merkezde kara mürver, kekik, adaçayı, tıbbi nane, tıbbi papatya, ekinezya, melisa, aynısefa, aspir, çörekotu, anason, civanperçemi, karabuğday gibi tıbbi bitkilerin de tarımı yapılmaktadır.